AC-service

Ett AC-system behöver service för att fungera så effektivt som det ska. Trots ett fungerande AC-system skall den genomgå regelbunden service för att öka dess livslängd och även minska risken för onödiga kostnader och reparationer i framtiden.

En billig investering

Dagens AC-system bör servas kontinuerligt hos certifierade verkstäder. På dessa typer av verkstäder görs samtliga insatser: Tömning, rengöring och vägning av köldmediemängden. Tillslut påfylls den. En service av AC-systemet rekommenderas med ett intervall på 24 månader. Varför just detta intervall? Det är nämligen så att AC-systemet annars tappar ca 5-8% köldmedia/år vilket resulterar i att kompressorn överarbetar som i sin tur kan orsaka kompressorhaveri. Ytterliggare konsekvenser i längden är ökad bränsleförbrukning och minskad motoreffekt. Samanfattningsvis kan en regelbunden AC-service vara en väldigt billig investering.

Kommer en AC-service garantera ett fungerande system?

Nej, en AC-service garanterar inte att ditt fordons AC kommer fungera felfritt. Dock rekommenderas en service som ett första steg och är i de flesta fall tillräckligt för att få systemet att fungera som det ska igen. Vad servicen möjliggör, är att påkomma fel såsom läckage eller trasiga delar som behöver bytas ut mot reservdelar.

För dig som undrar vad som brukar ingå vid en AC-service har vi tagit fram en lista nedan över steg som kontrolleras.

  1. Kontroll av täthet och läcksökning
  2. Tömning, rening, torkning samt påfyllning av gas (vid komplettering tillkommer kostnad för kylmedia)
  3. Kontroll av kompressorns funktion
  4. Prestandaprov

Observera att vid läckage tillkommer kostnad för vidare felsökning och kompletterande kylmedia.

Hoppas denna information varit hjälpsam för dig!